ระบบให้คะแนนการนำเสนอโครงการบูรณาการ


   หลังจากผมได้ห่างหายไปเป็นเวลานาน 1ปีกว่า ๆ กับการเรียนต่อ ปวส. ผมได้เริ่มสร้างระบบให้คะแนนการนำเสนอโครงการบูรณาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และผู้ที่ให้คะแนนสอบของนักศึกษา แนวคิดที่ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา สมัยก่อนเราจะเห็นเวลานำเสนอโปรเจค หรืองานบูรณาการต่าง ๆ ที่พรีเซ้นต์ หรือนำเสนอนั้น อาจารย์ผู้ให้คะแนน จะต้องมาจด หรือ เขียนคะแนนใส่กระดาษก่อน เมื่อห้องนั้น นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วถึงจะส่งให้อาจารย์ที่ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมมองว่ามันช้า และใช้เวลานาน

รายละเอียดของระบบ

   ผมจะอธิบายการทำงานก่อนน่ะครับ ระบบนี้จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ 1.ส่วนของนักศึกษา และมีหน้าที่ ล็อกอินเข้าไป เพื่อกดเริ่ม นำเสนอ 2.อาจารย์หรือผู้ให้คะแนน จะมีหน้าที่ ล็อกอิน เข้าไป แล้วรอให้นักศึกษากดเริ่มนำเสนอก่อน แล้วชื่อ โปรเจคก็จะขึ้นมาเองครับ ให้อาจารย์ก็มีหน้าที่ให้คะแนน เท่านั้นครับ 3.ผู้ดูแลระบบ จะมีหน้าที่ เพิ่ม ชื่อโปรเจคของนักศึกษา และเพิ่มชื่อของนักศึกษาว่าอยู่ในโปรเจอไหน และยังสามารถเพิ่มหน้าที่ให้กับอาจารย์ ผู้ให้คะแนน และแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ถ้ายังมองไม่เห็นภาพผมจะอธิบายดังนี้ครับ

นักศึกษา

-กดเริ่มนำเสนอ

-ตรวจสอบคะแนนได้

อาจารย์หรือผู้ให้คะแนน

-มีหน้าที่ ให้คะแนน (โปรเจคจะรันเองไปเรื่อย ๆ จะเปลี่ยนไปเองได้ก็ต่อเมื่อมีนักศึกษากกลุ่มต่อไปกดเริ่มนำเสนอ)

ผู้ดูแลระบบ

-เพิ่มชื่อโปรเจค ,แก้ไข

-เพิ่มหน้าที่ให้อาจารย์หรือผู้ให้คะแนน ,แก้ไข

ที่ปรึกษาระบบ : อาจารย์ วิวรรธน์ บูรณารมย์


Gallery

Date Post: 2015-09-05 View : 2208