Areas of Memories


"พื้นที่ แห่งความทรงจำ" "สิ่งนี้คือ “Tools” ที่ช่วย “remember”ของ ‘Me’ เพราะ “Brain” เก็บไว้ไม่ไหว หรือจะเก็บไว้ได้ แต่ก็ไม่นาน...เท่ากับการ “Write” ออกมาเป็น “Character” เมื่อ “Time ago” เนิ่นนาน แล้วเรา “Comeback” มา “Read Again” มันก็ยังนึกถึง “Time ago” ที่เรายัง “Happy” ในช่วงเวลานั้น ๆได้ xD;"