Chatchawan Chanthapoon
มุ่งมั่นพัฒนา - เพิ่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

เกี่ยวกับฉัน


     ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้สั้งสอน ให้แนะนำ ให้ความรู้และเทคนิค การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ และสร้างระบบต่าง ๆ รวมไปถึงการออกแบบฐานข้อมูล และยังเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำผม มาด้วยตลอด ท่านผู้นี้ คือ อาจารย์ วิวรรธน์ บูรณารมย์ ถ้าไม่มีคน ๆ นี้ ก็ไม่มีผมวันวันนี้เลยครับ

     ปัจจุบันผมกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. พอจะเขียน HTML, CSS ,JavaScript และ PHP สามารถติดต่อกับ Database ได้

ติดต่อ